think green
หน้าหลัก > ข่าวสาร ศทส. > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปลี่ยนเลขอารบิค เป็นเลขไทยได้ในพริบตา
เปลี่ยนเลขอารบิค เป็นเลขไทยได้ในพริบตา

 
หลังจากที่มีการกำหนดให้ใช้ฟอนต์แห่งชาติในการพิมพ์หนังสือราชการ หน๋วยงานต่าง ๆ ก็เริ่มดำเนินการปฏิบัติตามเรียบร้อยแล้ว โดยเราจะใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ในการพิมพ์ กัน นั้นก็มิใช้ปัญหาของการพิมพ์หนังสือราชการแค่เปลี่ยนแบบตัวอักษรก็จบแล้ว แต่ปัญหาของ พวกเราก็คือ การต้องพิมพ์ตัวเลขเป็นตัวเลขไทยนี้ซิ มันไม่ค่อยชิน บางครั้งก็พิมพ์ผิด ๆ ถูก ๆ เสียเวลามาก อีกทั้งเอกสารเก่าที่เราเคยพิมพ์และใช้มาตลอด ก็เป็นเลขอารบิค ต็องมานั่งแก่ไขที ละตัว เสียเวลามาก แต่ต่อไปนี้ก็จะไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป เนื่องจากมีวิธีการทำให้เราสามารถ เปลี่ยนตัวเลขอารบิคให้เป็นเลขไทยได้ ในพริบตา ด้วยการกด Ctrl+Alt+g แต่ไม่ได้หมายความว่า ณ ปัจจุบัน ทุกเครื่องจะทำได้เลย มันต้องออกแรกกันนิดหน่อย เริ่มเลยแล้วกัน

โหลดไฟล์ Normal

      สำหรับผู้ใช้ Microsoft Word ๒๐๐๓ โหลดไฟล์
Normal.zip
      สำหรับผู้ใช้ Microsoft Word ๒๐๐๗-๒๐๑๐ โหลดไฟล์
Normal๒๐๐๗-๒๐๑๐.zip

      จากนั้น แตกออกมาจะได้ Normal.dot (ซึ่งเป็นไฟล์แม่แบบการใช้งาน Microsoft Word ๒๐๐๓ แล้วนำไฟล์นี้ไปแทนที่ไฟล์ที่อยู่ในเครื่อง โดยต้องสำรองไฟล์เก่าไว้ก่อน (อาจจะเปลี่ยนชื่อ ไฟล์เดิม) ซึ่งโดยปกติไฟล์ Normal.dot จะอยูใน path ที่เก็บไว้แต่ละเครื่อง ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าใช้ Windows อะไร

ตามหาที่อยู่ของ Normal

      สำหรับ windows XP
            C:Documents and SettingsAdministratorApplication DataMicrosoftTemplates หรือ
            C:Documents and SettingusernameApplication dataMicrosoftTemplates หรือ
            C:Documents and SettingAll UsersApplication dataMicrosoftTemplates
            
      สำหรับ Windows ๗ 
            C:UsersusernameAppDataRoamingMicrosoftTemplates

      หากไม่พบ Folder หรือ File ที่กล่าวมา แสดงว่ามีการ Hidden File ให้ไปกำหนด ให้ Show File ก่อน โดยการไปที่ Windows Explore เลือก เมนู Tool -> Folder Option เลือกไปที่ Tap View จากนั้นให้ไปคลิกที่ Show Hidden File Folder and Driver

วีธีการใช้งาน

      ถ้าต้องการจะแก่ไขเอกสารเก่า ให้เปิดเอกสารที่ต้องการจะเปลี่ยนตัวเลข แล้วกดปุnม Ctrl+Alt + g พร้อมกัน ตัวเลขใน เอกสารทั้งหมด ก็จะถูกแก้ไขเป็นตัวเลขไทยทันที จากนั้นให้กดบันทึก ถ้าต้องการพิมพ์เอกสารใหม่ เมื่อเปิดไฟล์เอกสารขึ้นมาใหม่แล้ว ให้พิมพ์งานตามปกติ และสามารถใช้แป้นพิมพ์ตัวเลข จากทางด้านขวาได้ตามปกติ ตัวเลขที่ปรากฎจะเป็นเลขอารบิค ไม่ต้องตกใจให้พิมพ์ไปจนจบ เมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว และต้องการจะเปลี่ยนตัวเลข จากเลขอารบิคเป็นเลขไทย ก็กดปุnม Ctrl+Alt + g พร้อมกัน ตัวเลขในเอกสารทั้งหมด ก็จะถูกแก้ไขเป็นตัวเลขไทยทันที จากนั้น ให้กดบันทึก

หมายเหตุ :

      ในการส่งไฟล์ให้กับผู้อื่น การใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK เครื่องของ ผู้รับจะต้องติดตั้งตัวอักษร TH SarabunPSK ด้วย มิเช่นนั้น ตัวอักษรทางด้านผู้รับ จะปรากฎ เป็นแบบตัวอักษรอื่น (ส่วนตัวเลขไม่มีผลกระทบใด ๆ ) Normal.dot เป็นไฟล์แม่แบบ ของ Microsoft Word ๒๐๐๓ เพราะฉะนั้น จะมีผลเฉพาะ การใช้การ Microsoft Word ๒๐๐๓ เท่านั้น Normal.dotm เป็นไฟล์แม่แบบ ของ Microsoft Word ๗ เพราะฉะนั้น จะมีผลเฉพาะ การใช้การ Microsoft Word ๗ เท่านั้น

เผยแพร่โดย : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงาน

 
 
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ชั้น 10 เลขที่ 49 ถนนพระราม 6 ซอย 30 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 โทรศัพท์ 02 278 8500
Copyright 2011 © Center of Information and Communications Technology All rights reserved.