ส่วนงานภายใน
28 ตุลาคม 2560
1,060
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Center of Information and Communication Technology

     

ส่วนพัฒนาระบบและบริหาร
ขนาดไฟล์ : 0.30 Mb ประเภทไฟล์ : .pdf ดาวน์โหลด : 403
ส่วนข้อมูลข่าวสารและบริการร่วม
ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ประเภทไฟล์ : .pdf ดาวน์โหลด : 53
ส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ประเภทไฟล์ : .pdf ดาวน์โหลด : 59
ส่วนสื่อสาร
ขนาดไฟล์ : 0.13 Mb ประเภทไฟล์ : .pdf ดาวน์โหลด : 208
ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสานักงาน
ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ประเภทไฟล์ : .pdf ดาวน์โหลด : 178
ส่วนอำนวยการ
ขนาดไฟล์ : 0.15 Mb ประเภทไฟล์ : .pdf ดาวน์โหลด : 182

ศูนย์สารสนเทศภายในกระทรวง