ภาพกิจกรรม ศทส.

ดูทั้งหมด
27 มีนาคม 2561

สัมมนาการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล “กุญแจสำคัญในการยกระดับทักษะดิจิทัลข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”

สัมมนาการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล “กุญแจสำคัญในการยกระดับทักษะดิจิท..

8 กุมภาพันธ์ 2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (DOC)

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร..

23 มกราคม 2561

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบปร..

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมชี้แจงการดำ..

19 มกราคม 2561

ศทส. เข้าร่วมประชุมสัมมนา "ธรรมาภิบาลในการบริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ประ..

ศปท.ทส. จัดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของกร..

ข่าวเทคโนโลยี

ดูทั้งหมดไม่พบข้อมูลในหมวดนี้ศูนย์สารสนเทศภายในกระทรวง