Loading...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Center of Information and Communication Technology

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ภาพกิจกรรม ศทส.

ดูทั้งหมด
19 สิงหาคม 62
โครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Talk) สป.ทส. ครั้งที่ 23

โครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า (Morning Talk) สป.ทส. ครั้งที่ 23

เมื่อวันนี้ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 09.30 น. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครง..

อ่านต่อ
6 สิงหาคม 62
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. ดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ ทสจ. สสภ.จำนวน 92 แห่ง ระหว่างวันที่ 1-9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. ดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีง..

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. ดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่าง..

อ่านต่อ
10 กรกฎาคม 62
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนรู้ “การใช้งานระบบบริการต่างๆ และการใช้งานระบบเครือข่าย สป.ทส.” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนรู้ “การใช้งานระบบบริการต่างๆ และการใช้งานระบบเ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนรู้ “การใช้งานระบบบริการต่างๆ และการใช้งานระบบเครือข่าย สป.ทส.” รุ่นที่ ..

อ่านต่อ
9 กรกฎาคม 62
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนรู้ “การใช้งานระบบบริการต่างๆ และการใช้งานระบบเครือข่าย สป.ทส.” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนรู้ “การใช้งานระบบบริการต่างๆ และการใช้งานระบบเ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนรู้ “การใช้งานระบบบริการต่างๆ และการใช้งานระบบเครือข่าย สป.ทส.” รุ่นที่ ..

อ่านต่อ
2 กรกฎาคม 62
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนรู้ “การใช้งานระบบบริการต่างๆ และการใช้งานระบบเครือข่าย สป.ทส.” รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนรู้ “การใช้งานระบบบริการต่างๆ และการใช้งานระบบเ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนรู้ “การใช้งานระบบบริการต่างๆ และการใช้งานระบบเครือข่าย สป.ทส.” รุ่นที่ ..

อ่านต่อ
30 มกราคม 62
หารือเครือข่ายความร่วมมือและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

หารือเครือข่ายความร่วมมือและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

ศทส.สป.ทส. ร่วมด้วยหน่วยงาน สส. สผ.และ คพ. ร่วมกันหารือร่วมกับ สพร. ในเรื่องการเข้าร่วมเป็นเครื่อขายความร่วมมื..

อ่านต่อ
18 มกราคม 62
การเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy : TDGA)

การเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สถาบันพัฒนาบุคลาก..

การเข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thail..

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

สารสนเทศ

ดูทั้งหมด