ภาพกิจกรรม ศทส.

ดูทั้งหมด
8 กุมภาพันธ์ 2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (DOC)

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร..

23 มกราคม 2561

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบปร..

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมชี้แจงการดำ..

19 มกราคม 2561

ศทส. เข้าร่วมประชุมสัมมนา "ธรรมาภิบาลในการบริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ประ..

ศปท.ทส. จัดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของกร..

30 ตุลาคม 2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการให้บริการและศิลปะการสร้างความประทับใจในงานบริการ (Service Mind)”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการให้บริการและศิลปะการสร้างความประทับ..

ข่าวเทคโนโลยี

ดูทั้งหมดไม่พบข้อมูลในหมวดนี้ศูนย์สารสนเทศภายในกระทรวง