Loading...

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Center of Information and Communication Technology

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ภาพกิจกรรม ศทส.

ดูทั้งหมด
9 พฤษภาคม 61
ศทส. เข้าศึกษาดูงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ศทส. เข้าศึกษาดูงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น. เจ้าหน้าที่ ศทส. เข้าศึกษาดูงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและกา..

อ่านต่อ
3 พฤษภาคม 61
ศทส. เข้าร่วมประชุมการปฏิรูปงานด้านบริการด้านป่าไม้ด้วยระบบดิิจิตอล

ศทส. เข้าร่วมประชุมการปฏิรูปงานด้านบริการด้านป่าไม้ด้วยระบบดิิจิตอล

วันที่ 3 พ.ค. 2561 ศทส. เข้าร่วมประชุมการปฏิรูปงานด้านบริการด้านป่าไม้ด้วยระบบดิิจิตอล ณ ห้องประชุม 202 อาคารก..

อ่านต่อ
3 พฤษภาคม 61
ศทส. เป็นเจ้าภาพ จัด Morning Talk ผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า ครั้งที่ 16

ศทส. เป็นเจ้าภาพ จัด Morning Talk ผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยามเช้า ครั้งที่ 16

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเจ้าภาพ จัดประชุม Morning Talk “โครงการผู้บริหารคุยกันเพื่อสร้างสรรค์ยา..

อ่านต่อ
1 พฤษภาคม 61
การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำระบบบัญชีเศษฐกิจสิ่งแวดล้อม (SEEA) ครั้งที่ 1/2561

การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำระบบบัญชีเศษฐกิจสิ่งแวดล้อม (SEEA) ครั้งที่ 1/2..

เมือวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 ศทส. ได้เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำระบบบัญชีเศษฐกิจสิ่งแวดล..

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

สารสนเทศ

ดูทั้งหมด