Loading...

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

28 ม.ค. 65

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) ชื่องาน: การขออนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของ สป.ทส.

28 ม.ค. 65

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) ชื่องาน: การขออนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของ ทส.

23 ก.ย. 64

แบบฟอร์มรายชื่อข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงและกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูล ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 2098 ครั้ง
7 ก.พ. 65

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 5 ล้านบาท

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 2098 ครั้ง
7 ก.พ. 65

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 2084 ครั้ง
7 ก.พ. 65

รายการตรวจสอบแก้ไขข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 2077 ครั้ง
7 ก.พ. 65

รายการตรวจสอบแก้ไขข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 5 ล้านบาท

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 2081 ครั้ง
17 ก.พ. 64

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 2084 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 9 รายการ
1 2