Loading...

ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

16 พ.ย. 64

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) ชื่องาน: การขออนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

23 ก.ย. 64

แบบฟอร์มรายชื่อข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงและกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูล ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 1295 ครั้ง
27 เม.ย. 64

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 1297 ครั้ง
27 เม.ย. 64

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 5 ล้านบาท

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 1295 ครั้ง
17 ก.พ. 64

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ล้านบาท

17 ก.พ. 64

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 5 ล้านบาท

17 ก.พ. 64

รายการตรวจสอบแก้ไขข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 1282 ครั้ง
17 ก.พ. 64

รายการตรวจสอบแก้ไขข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เกิน 5 ล้านบาท

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 1284 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 11 รายการ
1 2