Loading...

การประชุม เรื่อง แผนการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของจังหวัดสุพรรณบุรี

การประชุม เรื่อง แผนการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของจังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมพลายแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายนิวัติ มณีขัติย์ ผอ.ศทส. เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

แกลเลอรี่