Loading...

การประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐ ครั้งที่ 2

การประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการข้อมูลสถิติภาครัฐ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยมี นายนิวัติ มณีขัติย์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร นางธนินนิจ ไกรสโมสร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ และนายณัฐกิตติ์ ธนิกกูล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี่