Loading...

ทส. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ

ทส. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 60 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ พร้อมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ ความคาดหวังในความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ โดยมีผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตระดับกระทรวง 36 หน่วยงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน 46 หน่วยงาน และภาคเอกชน จำนวนกว่า 250 คน เข้าร่วม ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-6 อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

แกลเลอรี่