Loading...

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (DOC)

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (DOC)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (DOC) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินการจัดทำศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (DOC) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

ระเบียบวาระ

ขนาดไฟล์:0.05 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 68 ครั้ง

วาระ_2

ขนาดไฟล์:1.14 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 68 ครั้ง

วาระ_3 (1)

ขนาดไฟล์:0.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 68 ครั้ง

วาระ_3

ขนาดไฟล์:0.15 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 68 ครั้ง

วาระ2 (1)

ขนาดไฟล์:0.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 68 ครั้ง

วาระ2

ขนาดไฟล์:0.84 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 69 ครั้ง