Loading...

7 คำถามที่จะบอกว่า คุณพร้อมเป็น Data Scientist หรือไม่

สำหรับผู้ที่อยากจะเป็น Data Scientist แต่ไม่รู้ว่าจะพัฒนาตัวเองในด้านไหนดี วันนี้เลยมาแปลบทความเกี่ยวกับการเลือกคนเข้ารับตำแหน่ง Data Scientist ในต่างประเทศมาให้ค่ะ ถ้าเราพัฒนาตัวเองให้มีทักษะตามนี้ เชื่อได้เลยว่าอาชีพนี้ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน มีอะไรบ้างไปดูกัน


คุณมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมหรือไม่?
ไม่ใช่เพียงแค่ความสามารถของการวิเคราะห์หรือแปลข้อมูล แต่ Data Scientist ควรจะต้องมีความสามารถในการจัดการข้อมูล (Data Manipulation) ด้วยเช่นกัน  นี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ Data Scientist นั้นแตกต่างจากนักสถิติ เนื่องจาก Data Scientist จะต้องสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อที่เก็บเกี่ยวข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ แต่นักสถิติจะใช้เพียงชุดข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาวิเคราะห์ ดังนั้นหากคุณมีความรู้ความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ก็อย่าลืมที่จะเพิ่มความสามารถของตัวเองด้านการเขียนโปรแกรม และเก็บเกี่ยวข้อมูลด้วยนะ
คุณเก่งการวิเคราะห์เพื่อช่วยเหลือใคร หรือเป็นประโยชน์ในด้านใดบ้าง? (เพื่อคอมพิวเตอร์ หรือ เพื่อผู้ใช้)
ในปัจจุบันการวิเคราะห์ข้อมูลมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยสองกลุ่มหลัก คือ เพื่อคอมพิวเตอร์ และเพื่อผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราใช้ machine learning เพื่อจะแนะนำการแสดง Ads ในแต่ละหน้าเว็บไซต์ หรือ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำ Automatic stock trades การวิเคราะห์ประเภทนี้จะถูกจัดกลุ่มเป็น วิเคราะห์เพื่อคอมพิวเตอร์ ในทางกลับกัน ถ้าเราวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น การวิเคราะห์ประเภทนี้จะถูกจัดกลุ่มเป็นวิเคราะห์เพื่อผู้ใช้  ซึ่งการวิเคราะห์ของแต่ละกลุ่มเราก็จะใช้ทักษะการวิเคราะห์และการเล่าเรื่องจากข้อมูลที่ต่างกัน
คุณสามารถยกตัวอย่างที่ชัดเจนได้หรือไม่ว่า Data Science สามารถช่วยธุรกิจได้อย่างไร
เมื่อ Data Scientist คือผู้ที่จะมาช่วยยกระดับธุรกิจหรือองค์กรต่างๆให้ดียิ่งขึ้น แน่นอน Data Scientist ก็ต้องสามารถมองเห็นปัญหาต่างๆที่มีอยู่จริง และแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วย data ที่มี
คุณมีทักษะด้านการสื่อสารหรือไม่?
โดยทั่วไป นักวิทยาศาสตร์มักจะถูกมองว่าเป็นพวกที่ฉลาดเป็นกรด แต่พูดไม่เก่ง(หรือพูดไม่รู้เรื่อง)เอาซะเลย แต่ข้อจำกัดนี้จะต้องไม่มีใน Data Scientist เนื่องจากอาชีพนี้ต้องทำงานร่วมกับทีมต่างๆ ดังนั้นการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ Data Scientist ควรจะต้องมีความสารมารถในเล่าเรื่องจากข้อมูลให้ฟังเข้าใจง่ายๆ โดยอาจจะใช้ Visualization เข้ามาช่วย
คุณเปิดใจกว้างและมีความคิดสร้างสรรค์หรือไม่?
ข้อมูลและเทคโนโลยีต่างๆในปัจจุบันนั้นช่างมาไวและไปไวมากๆ ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาอยู่ในสาขานี้จำเป็นต้องเป็นผู้ที่เปิดใจกว้างรับสิ่งใหม่ๆเสมอและมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด Data Scientist จะต้องสามารถมองการณ์ไกลเพื่อจะสร้างนวัตกรรมใหม่ และไม่ยึดติดอยู่ที่ระบบขั้นตอนเดิมๆ
คุณมีระบบความคิดแบบนักวิทยาศาสตร์หรือไม่?
Data Scientist ก็คือนักวิทยาศาตร์ที่ใช้ Scientific model บนข้อมูล ดังนั้น Data Scientist จะต้องมีกรอบความคิดแบบเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ คือสามารถออกแบบการทดลองต่างๆในเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อหาอัลกอริทึ่มหรือวิธีการที่จะสร้างผลประโยชน์ให้กับองค์กรหรือธุรกิจนั้นๆได้สูงสุด
คุณมีความเข้าใจด้านธุรกิจมากน้อยเพียงใด?
นอกจากความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาตร์การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แล้ว อีกทักษะหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันสำหรับ Data Scientist คือความเข้าใจพื้นฐานด้านธุรกิจ คุณจะต้องเข้าใจว่าข้อมูลจะมีผลกระทบต่อองค์กรได้อย่างไรและในด้านใด ตัวอย่างเช่น สามารถช่วยเพิ่มผลกำไร, สามารถยกระดับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ (User Experience) หรือแม้แต่ช่วยบริหารพนักงานในองค์กร  ดังนั้น Data Scientist ที่มีพื้นฐานด้านนี้ก็จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลตรงจุดมากยิ่งขึ้นและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้มากยิ่งขึ้น
บทความนี้แปลจาก “How To Identify A Good/Bad Data Scientist In A Job Interview?”