Loading...

ศทส.เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ศทส.เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เมือวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ศทส. ได้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา  ปลัดทระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นหัวหน้าคณะในการศึกษาดูงาน

แกลเลอรี่