Loading...

ประชุมหารือ "การนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารราชการ"

ประชุมหารือ "การนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารราชการ"

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมหารือ การนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารราชการ เพื่อผลักดันหน่วยงานในสังกัด ทส. นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารราชการ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่