Loading...

ศทส.เข้าร่วมงาน Gov Cloud 2020 “The Future of Digital Government”

ศทส.เข้าร่วมงาน Gov Cloud 2020 “The Future of Digital Government”

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ตัวแทนส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ และส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ศทส.เข้าร่วมงาน Gov Cloud 2020 “The Future of Digital Government” เปิดมิติใหม่(ระบบคลาวด์หนุนภาครัฐ) (รวมพลังภาครัฐ) ก้าวไกลในยุคดิจิทัล จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในงาน ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

แกลเลอรี่