Loading...

ผอ.ศทส.เข้าร่วมงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2663 "DG Awards 2020"

ผอ.ศทส.เข้าร่วมงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2663 "DG Awards 2020"

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ผอ.ศทส.และตัวแทนส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศและภูมิสารสนเทศ ศทส. เข้าร่วมงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2663 "DG Awards 2020" เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพมหานคร

แกลเลอรี่