ข่าวสารและกิจกรรม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการสนับสนุน "นโยบาย Smart Farmer/Smart Officer"
28 ตุลาคม 2560
742 View


 

อัลบั้ม

เอกสารแนบ


ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

ดูทั้งหมด

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เรียนรู้การใช้งานระบบบริการต่างๆ และการใช้งานระบบเครือข่าย สป.ทส. อย่างถูกต้องปลอดภัย"

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เรียนรู้การใช้งานระบบบริการต่างๆ และการใช้งานระบบเครือข่าย สป.ทส...

รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานระบบเครือข่ายของ สป.ทส." รุ่นที่ 1 - 4 (ปรับปรุง 23/06/60)

รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานระบบเครือข่ายของ สป.ทส." รุ่นที่ 1 - 4 (ปรับปรุง 23/06/60)

ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดการด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2555

ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดการด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2555 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2555เวลา 09.00-12.00 ..

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2555

ด้วยประธานคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการ..

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานระบบเครือข่าย ของ สป.ทส. สำหรับผู้ใช้งาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานระบบเครือข่าย ของ สป.ทส. สำหรับผู้ใช้งาน" ประจำปีงบ..

ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดการด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2555

ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดการด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.30 - ..

กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

ด้วยประธานคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการ..

อบรมโครงการพัฒนาเว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมโครงการพัฒน..

การประชุมคณะทำงานสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2555

การประชุมคณะทำงานสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2555 ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-1..

กำหนดการเข้ารับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แก้ไขวันที่ 7 ส.ค. 2560 เวลา 09.00 น.)

กำหนดการเข้ารับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แก้ไขวันที่ 7 ส.ค. 2560 เวลา 09.00 น.)

กำหนดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 5/2555

ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีกำหนดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 5/2555 เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงกา..

นายนิวัติ มณีขัติย์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ระบบภูมิสารสนเทศกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน EGAT GIS DAY 2013

นายนิวัติ มณีขัติย์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ระบบภูมิสารสนเทศกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน EGAT..

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ครั้งที่ 3 เรื่อง การใช้งานระบบบริการถ่ายทอดภาพและเสียง (Video Streaming)

ศทส. โดยส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ครั้งที่ 3 ..

กำหนดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีกำหนดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงกา..

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ครั้งที่ 2 เรื่อง เสริมสร้างความรู้ระเบียบงานสารบรรณ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่วนอำนวยการ ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : C..

ขอเชิญประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 5/2555

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. ขอแจ้งกำหนดการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 5/2555 ประจำเดือน มิถุนายน เพื่อติดตามค..

กำหนดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔

ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีกำหนดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงกา..

ชมถ่ายทอดสดงาน “การสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540ฯ"

ชมถ่ายทอดสดงาน “การสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และการพัฒนาทีมงาน The Power of T..

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2/2555

ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่..

ชุมนุมนักปฏิบัติ : CoP ครั้งที่ ๑ ขึ้น เรื่อง “การใช้ฟอนต์ (Font) ภาษาไทย”

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กำหนด “ระดับความสำเร็จของการค้นหาความรู้ใหม่ของหน่วยงาน ว่าด้วยการจัดกิจกรรมการแลก..

ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สป.ทส.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงาน ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมเพื่อให้การพ..

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 3/2555

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 3/2555 ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และทดสอบความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ได้กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่า..

ขอเชิญประชุมคณะทำงานสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ (ร่าง) พัฒนาสถิติรายสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555 - 2558 เป็นไปอย่างเรียบร้อย ปร..

ชุมนุมนักปฏิบัติ : CoP ครั้งที่ ๒ ขึ้น เรื่อง “การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมกับงานป่าไม้”

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กำหนด “ระดับความสำเร็จของการค้นหาความรู้ใหม่ของหน่วยงาน ว่าด้วยการจัดกิจกรรมการแลก..

ศูนย์สารสนเทศภายในกระทรวง