ข่าวสารและกิจกรรม

นายนิวัติ มณีขัติย์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง ระบบภูมิสารสนเทศกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน EGAT GIS DAY 2013
28 ตุลาคม 2560
501 View

     
   

อัลบั้ม

เอกสารแนบ


ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ

ดูทั้งหมด

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เรียนรู้การใช้งานระบบบริการต่างๆ และการใช้งานระบบเครือข่าย สป.ทส. อย่างถูกต้องปลอดภัย"

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เรียนรู้การใช้งานระบบบริการต่างๆ และการใช้งานระบบเครือข่าย สป.ทส...

รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานระบบเครือข่ายของ สป.ทส." รุ่นที่ 1 - 4 (ปรับปรุง 23/06/60)

รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานระบบเครือข่ายของ สป.ทส." รุ่นที่ 1 - 4 (ปรับปรุง 23/06/60)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการสนับสนุน "นโยบาย Smart Farmer/Smart Officer"

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. นายนิวัติ มณีขัติย์ เข้าร่วมปรึกษาหารือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเ..

ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดการด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2555

ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดการด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 5/2555 ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2555เวลา 09.00-12.00 ..

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2555

ด้วยประธานคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการ..

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานระบบเครือข่าย ของ สป.ทส. สำหรับผู้ใช้งาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานระบบเครือข่าย ของ สป.ทส. สำหรับผู้ใช้งาน" ประจำปีงบ..

ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดการด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2555

ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดการด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.30 - ..

กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔

ด้วยประธานคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการ..

อบรมโครงการพัฒนาเว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมโครงการพัฒน..

การประชุมคณะทำงานสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2555

การประชุมคณะทำงานสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2555 ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00-1..

กำหนดการเข้ารับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แก้ไขวันที่ 7 ส.ค. 2560 เวลา 09.00 น.)

กำหนดการเข้ารับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แก้ไขวันที่ 7 ส.ค. 2560 เวลา 09.00 น.)

กำหนดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 5/2555

ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีกำหนดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 5/2555 เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงกา..

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ครั้งที่ 3 เรื่อง การใช้งานระบบบริการถ่ายทอดภาพและเสียง (Video Streaming)

ศทส. โดยส่วนบริหารคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ครั้งที่ 3 ..

กำหนดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔

ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีกำหนดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงกา..

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ครั้งที่ 2 เรื่อง เสริมสร้างความรู้ระเบียบงานสารบรรณ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่วนอำนวยการ ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : C..

ขอเชิญประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 5/2555

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. ขอแจ้งกำหนดการเข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 5/2555 ประจำเดือน มิถุนายน เพื่อติดตามค..

กำหนดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔

ศุนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีกำหนดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงกา..

ชมถ่ายทอดสดงาน “การสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540ฯ"

ชมถ่ายทอดสดงาน “การสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และการพัฒนาทีมงาน The Power of T..

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 2/2555

ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่..

ชุมนุมนักปฏิบัติ : CoP ครั้งที่ ๑ ขึ้น เรื่อง “การใช้ฟอนต์ (Font) ภาษาไทย”

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กำหนด “ระดับความสำเร็จของการค้นหาความรู้ใหม่ของหน่วยงาน ว่าด้วยการจัดกิจกรรมการแลก..

ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สป.ทส.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสำนักงาน ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมเพื่อให้การพ..

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 3/2555

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 3/2555 ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และทดสอบความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ได้กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่า..

ขอเชิญประชุมคณะทำงานสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ (ร่าง) พัฒนาสถิติรายสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2555 - 2558 เป็นไปอย่างเรียบร้อย ปร..

ชุมนุมนักปฏิบัติ : CoP ครั้งที่ ๒ ขึ้น เรื่อง “การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมกับงานป่าไม้”

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กำหนด “ระดับความสำเร็จของการค้นหาความรู้ใหม่ของหน่วยงาน ว่าด้วยการจัดกิจกรรมการแลก..

ศูนย์สารสนเทศภายในกระทรวง