ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
4496 View
2 มกราคม 2561
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรา..

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ได้กำ..

อ่านต่อ


18 ธันวาคม 2560
7 คำถามที่จะบอกว่า คุณพร้อมเป็น Data Scientist หรือไม่

จากเวป http://datascience.in.th/7-questi..

อ่านต่อ


28 ตุลาคม 2560
กำหนดการเข้ารับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แก้ไขวันที่ 7 ส.ค...

กำหนดการเข้ารับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำ..

อ่านต่อ


28 ตุลาคม 2560
รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้งานระบบเครือข่ายของ สป.ทส...

รายชื่อผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูต..

อ่านต่อ


28 ตุลาคม 2560
กำหนดการรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แก้ไขวันที่ 29 ก.ค. 59..

กำหนดการรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบ..

อ่านต่อ


28 ตุลาคม 2560
รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เรียนรู้การใช้งานระบบบริก..

รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ..

อ่านต่อ


จำนวนทั้งหมด 35 รายการ
1 2 3 4 5 > >>

ศูนย์สารสนเทศภายในกระทรวง