ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพกิจกรรม ศทส.
5505 View
8 กุมภาพันธ์ 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแ..

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติ..

อ่านต่อ


23 มกราคม 2561
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่..

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ..

อ่านต่อ


22 มกราคม 2561
การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ประจำปี พ.ศ. 2561

ศูนย์บริการร่วม ทส. เข้าร่วมประชุมชี้แจง..

อ่านต่อ


19 มกราคม 2561
ศทส. เข้าร่วมประชุมสัมมนา "ธรรมาภิบาลในการบริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส..

ศปท.ทส. จัดโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร ..

อ่านต่อ


20 ธันวาคม 2560
ทส. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐ

ทส.โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชา..

อ่านต่อ


12 ธันวาคม 2560
มหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมภาครัฐ 4.0”

ทส. ร่วมงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที..

อ่านต่อ


จำนวนทั้งหมด 65 รายการ
1 2 3 4 5 > >>

ศูนย์สารสนเทศภายในกระทรวง